Nasza Oferta

Emisje Obligacji

Obligacje to zyskująca popularność możliwość pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa będąca alternatywą dla kredytu bankowego. Zaletą emisji obligacji jest duża elastyczność ustalenia warunków na jakich pozyskiwane są środki finansowe, krótki okres potrzebny na przeprowadzenie czynności formalnych oraz brak utraty kontroli nad spółką.

Przygotowujemy i wspieramy w przeprowadzeniu ofert publicznych jak i ofert prywatnych. Od 2013 r. przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ponad 30 emisji obligacji dla naszych klientów, a wszystkie zostały zakończone z sukcesem.

Koordynujemy całość prac przy przygotowaniu emisji obligacji. Współpracujemy z domami maklerskimi pełniącymi funkcję oferującego, a także firmami audytorskimi i agencjami relacji inwestorskich.

Jesteśmy liderem w przeprowadzaniu bezprospektowych ofert publicznych przeprowadzanych na podstawie memorandum informacyjnego. Przeprowadziliśmy 27 takich ofert, a nasi klienci pozyskali w tym trybie już niemal 100 mln zł.

Zapewniamy pełną obsługę emisji – od przygotowania spółki do emisji, poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji oraz wsparcie spółki przy wykonywaniu zobowiązań względem obligatariuszy. Ponadto posiadamy status autoryzowanego doradcy na Catalyst, co umożliwia nam wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu.

Zapraszamy do kontaktu: ipo@ipo.com.pl