Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

rodzaj:EBI
typ:bieżące
data:2018-07-27 17:19:00
numer:13/2018
temat:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki:Ogłoszenie_NWZ.pdf
Projekty_uchwa_NWZ.pdf