Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-06-28 21:36:00
numer:17/2021
temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 05 sierpnia 2021 roku
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 05 sierpnia 2021 roku na godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki przy ul. Pięknej 15 lok. 34.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowych: ipo@ipo.com.pl.
podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:IPO 2021 Ogłoszenie NWZ
IPO NWZ 2021 Projekty uchwał