Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-07-08 11:02:00
numer:19/2021
temat:Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
treść:IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z końcem dnia 8 lipca 2021 r. Pana Szymona Klimasa z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".