Raport

rodzaj:EBI
typ:bieżący
data:2021-06-25 12:20:00
numer:16/2021
temat:Powołanie Prezesa oraz Członka Zarządu ds. Virtual Reality w Spółce
treść:Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem na 9 lipca 2021 r. Pana Kamila Mańko na Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Laskowskiego na Członka Zarządu ds. Virtual Reality w Spółce.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy zawodowe nowych Członków Zarządu Spółki.
podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
załączniki:Kamil Mańko życiorys
Jan Laskowski życiorys