Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Ostatnie Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351323 („Spółka”), działając na postawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołało na dzień 31 stycznia 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska Notariusze s.c. przy ulicy Hożej 37 lok. 16.

Dokumentacja:

Ogłoszenie_NWZ
Projekty uchwał_NWZ
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji

Treść uchwał NWZ

 

Archiwum Walnych Zgromadzeń
Od dnia wprowadzenia akcji IPO Doradztwo Kapitałowe SA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect odbyły się następujące Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe SA

Walne ZgromadzenieDokument
NWZ 19 września 2018 r.Ogłoszenie_NWZ
Projekty uchwał NWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Treść uchwał NWZ
NWZ 24 sierpnia 2018 r.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Raport bieżący o odwołaniu NWZ
ZWZ 25 czerwca 2018 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ
ZWZ 26 czerwca 2017 r.Ogłoszenie ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie Akcji
Formularz
Uchwały podjęte przez ZWZ
ZWZ 29 czerwca 2016 r.Ogłoszenie ZWZ
Uchwały ZWZ IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ IPODK 29. 06. 2016r.
Opinia Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe
ZWZ 30 czerwca 2015 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ IPO DK 30. 06. 2015r.
Projekty uchwał na ZWZ IPO DK 30. 06. 2015r.
Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji IPO DK
Uchwały podjęte przez ZWZ IPODK 30. 06. 2015r.
ZWZ 18 grudnia 2014 r.IPODS Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18. 12. 2014r.
IPODS Projekty uchwał NWZ 18. 12. 2014r.
IPODS Formularz NWZ 18. 12. 2014r.
IPODS Informacja o liczbie akcji NWZ 18. 12. 2014r.
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 18. 12. 2014r.
ZWZ 27 czerwca 2014 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na ZWZ
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacje o ogólnej liczbie akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27. 06. 2014r.
ZWZ 30 czerwca 2013 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Formularz na ZWZ IPO DS
Informacja o ogólnej liczbie akcji
ZWZ 13 lutego 2013 r.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ IPO DS na 13. 02. 2013r.
Projekty uchwał NWZ IPO DS na 13. 02. 2013r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika 13. 02. 2013r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji 13. 02. 2013r.
ZWZ 30 czerwca 2012 r.Ogłoszenie ZWZ 30. 06. 2012r. - IPO DS
Projekty uchwał ZWZ 30. 06. 2012r. - IPO DS
Formularz głosownia przez pełnomocnika 04. 06. 2012r.
Informacja o ogólnej liczbie Akcji 04. 06. 2012r.
ZWZ 6 czerwca 2011 r.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 6 czerwca 2011 r.
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 6 czerwca 2011 r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji