nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Małgorzata Cholewicka

Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie usług finansowych. W latach 1992-1995 związana z Bank Creditanstalt S.A. w Warszawie. Następnie od roku 1995 pracowała w Deutsche Bank Polska S.A. kolejno na stanowiskach Kierownika Departamentu Personal Banking oraz Dyrektora Oddziału w Warszawie. W latach 2009-2010 pełniła funkcję Senior Vice President Przedstawicielstwa w Polsce Bank Sal. Oppenheim Jr. & Cie (Austria) AG z siedzibą w Wiedniu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji w BRE Bank Private Banking & Wealth Management SA.

Adam Wiśniewski

Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem. W 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, w 2003 roku ukończył podyplomowe studium Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2007 roku studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim. Początkowo prowadził zajęcia dla studentów z prawa cywilnego i prawa spółek na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2003-2008). Obecnie jest wykładowcą w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Służewiec - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. (1998-2004), Nafta Polska S.A. (2004-2007), Plantpress Sp. z o.o. (2009).

Obecnie jest Wspólnikiem w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. w Warszawie, Prokurentem w Sovereign Fund Towarzystwo Funduszy Inwestycji S.A. Pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Mostostal S.A. w Legionowie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej "M4B" S.A. i Saas Factory Sp. z o.o.

Łukasz Deleszek

Karierę zawodową zaczynał w roku 2006 w Wielkiej Brytanii na stanowisku administratora sieci w Easy Lettings LTD Leicester. Równolegle pracował przy wdrażaniu nowoczesnego systemu sprzedaży w sieci aptek dla Alpha Chemist LTD Leicester. Od 2008 r. administrował siecią oraz zarządzał strukturą informatyczną firmy Farmator S.C. W roku 2009 brał udział we wdrożeniu na polski rynek holenderskiego analizatora grup krwi Magister, w tym celu odbywał szkolenie w Sanquin Blood Bank Amsterdam. Założyciel i właściciel firmy Beyond IT.

Marcin Markiewicz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2416. Brał udział w kilkunastu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Od 2008 r. związany z Grupą Kapitałową INVESTcon GROUP SA, początkowo jako Asystent w Dziale Doradztwa Finansowego Inwest Consulting SA, od 2009 r. jako Analityk Rynku Papierów Wartościowych INVESTcon GROUP SA, a od 2010 r. jako Koordynator Działu Analiz INVESTcon GROUP SA.

Sebastian Huczek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INVESTcon GROUP SA, obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Prawnego. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Katarzyna Drabent

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie - specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Specjalista w Dziale Prawnym INVESTcon GROUP S.A. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 60/2011). Uczestniczyła w kilkunastu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Piotr Białowąs

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Konsultant Funduszy Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A.