nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Władze IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Zarząd

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest trzyosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Uprawnionych do reprezentacji Spółki jest łącznie dwóch członków Zarządu.
Obecny Zarząd jest zarządem III kadencji.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu
  • Łukasz Piasecki - Wiceprezes Zarządu

Życiorysy Członków Zarządu:
Życiorys - Edmund Kozak
Życiorys - Łukasz Piasecki

Członkowie Zarządu posiadają następującą ilość akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.:
- Edmund Kozak 774.086 akcji (14,07% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)
- Łukasz Piasecki 774.086 akcji (14,07% liczby głosów na walnym zgromadzeniu) 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest pięcioosobowa. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest radą III kadencji.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  • Jarosław Mizera - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Małgorzata Piasecka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Dariusz Bugajski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Jarosław Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Dariusz Witkowski - Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:
Życiorys - Jarosław Mizera
Życiorys - Małgorzata Piasecka
Życiorys - Dariusz Bugajski
Życiorys - Jarosław_Ostrowski
Życiorys - Dariusz_Witkowski

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają następującą ilość akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.:
- Dariusz Witkowski 4.000.000 akcji (42,09% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)
- Jarosław Ostrowski 1.548.171 akcji (16,29% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)