nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Władze IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Zarząd

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest trzyosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Uprawnionych do reprezentacji Spółki jest łącznie dwóch członków Zarządu.
Obecny Zarząd jest zarządem III kadencji.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Jarosław Ostrowski - Prezes Zarządu
  • Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu
  • Łukasz Piasecki - Wiceprezes Zarządu

Życiorysy Członków Zarządu:
Życiorys - Jarosław Ostrowski
Życiorys - Edmund Kozak
Życiorys - Łukasz Piasecki

Członkowie Zarządu posiadają następująca ilość akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.:
- Jarosław Ostrowski 1.548.171 akcji (28,13% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)
- Edmund Kozak 774.086 akcji (14,07% liczby głosów na walnym zgromadzeniu)
- Łukasz Piasecki 774.086 akcji (14,07% liczby głosów na walnym zgromadzeniu) 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest pięcioosobowa. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest radą III kadencji.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  • Jarosław Mizera - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Małgorzata Piasecka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Bogusław Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Tomasz Szczerbatko - Członek Rady Nadzorczej,
  • Dariusz Bugajski - Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:
Życiorys - Jarosław Mizera
Życiorys - Małgorzata Piasecka
Życiorys -_Bogusław_Dąbrowski
Życiorys_- Tomasz_Szczerbatko
Życiorys - Dariusz Bugajski

Osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.