nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Ostatnie Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka"), działając na postawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołał na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, piętro XI.

Dokumentacja:

Ogłoszenie_ZWZ

Projekty_uchwał_ZWZ

Informacja_o_ogólnej_liczbie_Akcji

Formularz

Uchwały podjęte przez ZWZ

 

Archiwum Walnych Zgromadzeń


Od dnia wprowadzenia akcji IPO Doradztwo Kapitałowe SA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect odbyły się następujące Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe SA

Walne
Zgromadzenie

Dokument
ZWZ 29 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie_ZWZ
Uchwały_ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitałowe S.A.
Formularz
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ_IPODK_29.06.2016
Opinia_Zarządu_IPO_Doradztwo_Kapitałowe

ZWZ 30 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015
Projekty_uchwał_na_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015
Projekty_uchwał_zgłoszone_przez_Akcjonariusza
Formularz_głosowania_przez_pełnomocnika
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_IPO_DK
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ_IPODK_30.06.2015

NWZ

18 grudnia 2014 r. 

IPODS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_18122014
IPODS_Projekty_uchwał_NWZ_18122014
IPODS_Formularz_NWZ_18122014
IPODS_Informacja_o_liczbie_akcji_NWZ_18122014
Uchwaly_podjete_przez_NWZ_w_dniu_18_12_2014

Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

27 czerwca 2014 r. 

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Projekty_uchwał_na_ZWZ.pdf
Formularz_głosowania_przez_pełnomocnika.pdf
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji.pdf
Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_w_dniu_27.06.2014.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

30 czerwca 2013 r.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf
Formularz_na_ZWZ_IPO_DS.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

NWZ

13 lutego 2013 r.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013.pdf
Projekty_uchwal_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013.pdf
Formularz_glosowania_przez_penomocnika_13.02.2013.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_13.02.2013.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

30 czerwca 2012 r.

Ogloszenie__ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS.pdf
Formularz_gosownia_przez_penomocnika_04.06.2012.pdf
Informacja_o_oglnej_liczbie_Akcji_04.06.2012.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

6 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 6 czerwca 2011 r.
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 6 czerwca 2011 r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji