nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Ostatnie Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351323 ("Spółka"), działając na postawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołał na dzień 19 września 2018 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska Notariusze s.c. przy ulicy Hożej 37 lok. 16.

Dokumentacja:

Ogłoszenie_NWZ

Projekty_uchwał_NWZ

Informacja_o_oglnej_liczbie_akcji

Formularz

Treść_uchwał_NWZ

 

Archiwum Walnych Zgromadzeń


Od dnia wprowadzenia akcji IPO Doradztwo Kapitałowe SA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect odbyły się następujące Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe SA

Walne
Zgromadzenie

Dokument
NWZ 24 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie_o zwołaniu NWZ
Projekty_uchwał_NWZ
Formularz
Informacja_o_ogólnej_liczbie_Akcji
Raport bieżący o odwołaniu NWZ

ZWZ 25 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty_uchwał ZWZ
Formularz
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji
Uchwały podjęte przez ZWZ

ZWZ 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie_ZWZ
Projekty_uchwał_ZWZ
Informacja_o_ogólnej_liczbie_Akcji
Formularz
Uchwały podjęte przez ZWZ

ZWZ 29 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie_ZWZ
Uchwały_ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitałowe S.A.
Formularz
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ_IPODK_29.06.2016
Opinia_Zarządu_IPO_Doradztwo_Kapitałowe

ZWZ 30 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015
Projekty_uchwał_na_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015
Projekty_uchwał_zgłoszone_przez_Akcjonariusza
Formularz_głosowania_przez_pełnomocnika
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_IPO_DK
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ_IPODK_30.06.2015

NWZ

18 grudnia 2014 r. 

IPODS_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_18122014
IPODS_Projekty_uchwał_NWZ_18122014
IPODS_Formularz_NWZ_18122014
IPODS_Informacja_o_liczbie_akcji_NWZ_18122014
Uchwaly_podjete_przez_NWZ_w_dniu_18_12_2014

Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

27 czerwca 2014 r. 

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf
Projekty_uchwał_na_ZWZ.pdf
Formularz_głosowania_przez_pełnomocnika.pdf
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji.pdf
Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_w_dniu_27.06.2014.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

30 czerwca 2013 r.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf
Formularz_na_ZWZ_IPO_DS.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

NWZ

13 lutego 2013 r.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013.pdf
Projekty_uchwal_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013.pdf
Formularz_glosowania_przez_penomocnika_13.02.2013.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_13.02.2013.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

30 czerwca 2012 r.

Ogloszenie__ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2012_-_IPO_DS.pdf
Formularz_gosownia_przez_penomocnika_04.06.2012.pdf
Informacja_o_oglnej_liczbie_Akcji_04.06.2012.pdf

 Walne
Zgromadzenie

Dokument

ZWZ

6 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 6 czerwca 2011 r.
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 6 czerwca 2011 r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji