nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-06-03 23:38:00
numer:  14/2015
temat:  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015.pdf