nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-06-03 17:18:00
numer:  11/2013
temat:  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Zalacznik_-__Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia..pdf