nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-11-21 17:44:00
numer:  27/2014
temat:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku.

podstawa  
prawna:  
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   IPODS_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_18122014.pdf