nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-01-17 16:06:00
numer:  2/2013
temat:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_IPO_DS_na_13.02.2013.pdf