nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-01-14 17:49:00
numer:  3/2015
temat:  Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 roku złożył wniosek o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Ogoszenie_MSiG.pdf