nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiany w składzie Zarządu Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-11-06 20:50:00
numer:  22/2018
temat:  Zmiany w składzie Zarządu Spółki
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 roku Pan Edmund Kozak złożył z tym samym dniem rezygnację z funkcji Wiceprezesa oraz składu Zarządu Spółki.

Ponadto, w dniu 6 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę  w sprawie delegowania z tym samym dniem Członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Bugajskiego do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres 3 miesięcy od dnia oddelegowania.

Informacje dotyczące Pana Dariusza Bugajskiego Spółka przekazuje w załączeniu.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Å»yciorys_Dariusz_Bugajski.pdf