nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiany w składzie Zarządu Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-09-09 11:02:00
numer:  23/2014
temat:  Zmiany w składzie Zarządu Spółki
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza z dniem 8 września 2014 roku powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Jarosławowi Ostrowskiemu, który dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz powołała do składu Zarządu II kadencji Pana Łukasza Piaseckiego z powierzeniem funkcji Wiceprezesa Zarządu. W załączeniu Spółka przekazuje informacje na temat ww. osób zarządzających. 

W związku z powyższym skład Zarządu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego jest następujący:
- Jarosław Ostrowski – Prezes Zarządu,
- Edmund Kozak – Wiceprezes Zarządu,
- Łukasz Piasecki – Wiceprezes Zarządu,
- Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Zyciorys_Jaroslaw_Ostrowski.pdf
Zyciorys_Lukasz_Piasecki.pdf