nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-09-19 17:40:00
numer:  18/2018
temat:  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Szczerbatko rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym. Pan Tomasz Szczerbatko wskazał, iż rezygnacja podyktowana jest powodami osobistymi. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym powołało Pana Jarosława Ostrowskiego oraz Pana Dariusza Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących Spółka przekaże po ich otrzymaniu odrębnym raportem bieżącym.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".