nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-07-15 18:47:00
numer:  19/2015
temat:  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 15 lipca 2015 roku uchwały w sprawie następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
- odwołanie z dniem 15 lipca 2015 roku Pani Katarzyny Grewling z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- odwołanie z dniem 15 lipca 2015 roku Pana Marcina Markiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie z dniem 15 lipca 2015 roku Pani Małgorzaty Lidii Piaseckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie z dniem 15 lipca 2015 roku Pana Jarosława Mizery do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. powołanych osób nadzorujących.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Informacje_o_Jaroslawie_Mizera.pdf
Informacje_o_Malgorzacie_Piaseckiej.pdf