nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-06-28 09:46:00
numer:  20/2014
temat:  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku, Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 27 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
- odwołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Adama Wiśniewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- odwołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Wojciecha Przygodzkiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Bogusława Dąbrowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie z dniem 27 czerwca 2014 roku Pana Tomasza Szczerbatko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. powołanych osób nadzorujących.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Zyciorys_Bogusaw_Dabrowski.pdf
Zyciorys_Tomasz_Szczerbatko.pdf