nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2016-05-17 12:18:00
numer:  5/2016
temat:  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2015 rok.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych Emitenta w 2016 roku przekazanym raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z 20 stycznia 2016 roku przedmiotowy raport miał zostać opublikowany w dniu 20 maja 2016 roku. 

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2015 rok to 2 czerwca 2016 roku. 

podstawa  
prawna:  
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.