nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-06-07 14:32:00
numer:  15/2013
temat:  Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z rozszerzeniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 r. planowana jest zmiana § 5 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków."

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków."

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"