nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2013-05-07 13:25:00
numer:  7/2013
temat:  Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 roku do Spółki wpłynęło od akcjonariusza - Pani Moniki Mężyńskiej, zawiadomienie z dnia 6 maja 2013 roku o następującej treści:

"Niniejszym informuję, że w dniu 26 kwietnia sprzedałam 8 980 sztuk akcji na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych w wyniku czego mój udział w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce IPO Doradztwo Strategiczne spadł poniżej progu 5%.
Przed w/w transakcjami posiadałam 66 300 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów w spółce.
Obecnie posiadam 57 320 akcji spółki IPO Doradztwo Strategiczne co stanowi 4,41% ogólnej liczby głosów w spółce."

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji