nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2012-12-06 17:20:00
numer:  19/2012
temat:  Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS, Spółka) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 r. Spółka zawarła z Equity Market Consulting Group sp. z o.o. (EMCG) umowę na pełnienie przez EMCG funkcji Autoryzowanego Doradcy (Umowa) w związku z wprowadzeniem akcji serii C IPO DS do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (ASO NewConnect).

Umowa została zawarta na okres sześciu miesięcy z zastrzeżeniem, iż Umowa zostanie zrealizowana z dniem pierwszego notowania akcji serii C IPO DS w ASO NewConnect.

Akcje serii C Spółki zostały wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".