nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-02-11 09:52:00
numer:  5/2014
temat:  Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Doradca) informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 r. zawarł ze spółka notowaną na rynku NewConnect (Emitent) oraz INVISTA Dom Maklerski S.A. (INVISTA DM) trójstronną ramową umowę na doradztwo i przeprowadzenie oferty papierów wartościowych (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez Emitenta łącznie Doradcy oraz INVISTA DM czynności w ramach przeprowadzenia niepublicznej oferty obligacji, w tym pośrednictwo w proponowaniu w imieniu Emitenta objęcia Obligacji, oraz ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w ramach alternatywnego systemu obrotu. 

podstawa  
prawna:  
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".