nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Zakończenie emisji akcji serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-12-16 21:21:00
numer:  30/2015
temat:  Zakończenie emisji akcji serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku dotyczącego uchwały Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, Zarząd Spółki, w związku z wpłynięciem do Spółki w dniu 16 grudnia 2015 roku umów objęcia akcji zawieranych w ramach oferty prywatnej oraz potwierdzeniem opłacenia akcji, informuje o dojściu do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki. W ramach oferty objętych zostało 183.370 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii H wynosiła 0,60 zł. Wszystkie akcje serii G zostały opłacone w całości gotówką. 

Pomimo złej koniunktury na rynku kapitałowym łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii H Spółki wyniosła 110.022 zł, co pozwoli na kontynuację działań Zarządu w zakresie zaangażowania Spółki w branże nowych technologii.

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".