nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-12-09 18:54:00
numer:  29/2015
temat:  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił określić dzień 17 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości  nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLIPODS00014”. Ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „IPODS” i oznaczeniem „IOD”.

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect