nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2018-09-21 16:12:00
numer:  18/2018
temat:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku
treść:  
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku ("NWZ") jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ był Pan Dariusz Witkowski, który posiadał 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na NWZ i odpowiada 42,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.
podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %