nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2013-02-18 09:27:00
numer:  6/2013
temat:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
treść:  

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […] Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lutego 2013 roku był INVESTcon GROUP S.A., który posiadał 522.603 akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A., z których przysługiwało 522.603 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 40,2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

podstawa  
prawna:  
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %