nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-11-06 22:02:00
numer:  24/2015
temat:  Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1128/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.