nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-01-13 20:14:00
numer:  2/2015
temat:  Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015 roku na podstawie upoważnienia przyznanego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z dnia 18 grudnia 2014 r. ustalił cenę emisyjną akcji serii G emitowanych na podstawie ww. uchwały NWZ na kwotę 0,10 zł. 

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"