nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-07-01 18:20:00
numer:  17/2013
temat:  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy co stanowiło przedmiot punktu 10 planowanego porządku obrad.
Jednocześnie nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Uchway_podjte_przez_ZWZ_IPO_DS_30_06_2013.pdf