nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2016-06-29 23:36:00
numer:  9/2016
temat:  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady miały miejsce w dniu 29 czerwca 2016 roku oraz opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono również do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Uchway_podjte_przez_ZWZ_IPODK_29_06_2016.pdf
Opinia_Zarzdu_IPO_Doradztwo_Kapitaowe.pdf