nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-12-18 17:31:00
numer:  30/2014
temat:  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 18 grudnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wymienionej w punkcie 8 porządku obrad. Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Uchwaly_podjete_przez_NWZ_w_dniu_18_12_2014.pdf