nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-02-13 17:15:00
numer:  5/2013
temat:  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 13 lutego 2013 roku.


Jednocześnie Zarząd IPO DS informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Uchwaly_podjete_przez_NWZ_IPO_DS_13_02_2013-1.pdf
Opinia_Zarzadu_IPO_DS_ws_wylaczenia_prawa_poboru_i_ustalenia_ceny_emisyjnej_serii_F.pdf