nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 25 czerwca 2018 r.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-06-25 20:54:00
numer:  9/2018
temat:  Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 25 czerwca 2018 r.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. („ZWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
załączniki   IPO_Doradztwo_KapitaÅowe__ZWZ2018_uchwaÅy.pdf