nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2018-03-21 20:53:00
numer:  4/2018
temat:  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   List_Prezesa_Zarzadu_IPO_DK.pdf
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_2017.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_IPO_DK_za_2017.pdf
Oswiadczenia_Zarzadu_IPO_DK.pdf
Sprawozdanie_z_badania_SSF_IPO_DK_za_2017.pdf