nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2017-03-22 00:04:00
numer:  3/2017
temat:  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   List_Prezesa_IPO_DK.pdf
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_2016.pdf
Sprawozdanie_z_dziaalnoci_GK_IPO_DK_za_2016.pdf
Owiadczenia_Zarzadu_IPO_DK.pdf
Opinia_i_Raport_Biegego_Rewidenta_badanie_skonsolidowane_2016.PDF