nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  kwartalne
data:  2016-11-14 21:00:00
numer:  14/2016
temat:  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za III kwartał 2016 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_DK_Q32016.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_Q32016.pdf
Skonsolidowany_raport_kwartalny_GK_IPO_DK_-_Q32016.pdf