nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  kwartalne
data:  2017-08-11 18:32:00
numer:  12/2017
temat:  Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za II kwartał 2017 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_IIQ2017.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPODK_SA_za_IIQ2017.pdf
IPO_DK_-_IIQ2017.pdf