nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  kwartalne
data:  2018-05-15 21:18:00
numer:  6/2018
temat:  Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za I kwartał 2018 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IPO_za_IQ2018.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_SA_za_1Q_2018.pdf
IPO_DK_-_Q1_2018.pdf