nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-10-30 14:47:00
numer:  24/2013
temat:  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS, Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2013 r. otrzymał od spółki, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zleceniodawca) wypowiedzenie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy IPO DS a Zleceniodawcą w dniu 6 października 2011 roku o której Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 34/2011 z 6 października 2011 roku.