nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2012-12-19 16:36:00
numer:  20/2012
temat:  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. otrzymał od spółki, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zleceniodawca) wypowiedzenie umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy IPO DS a Zleceniodawcą w dniu 19 stycznia 2011 roku.

Umowa, o której mowa powyżej ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 marca 2013 roku.