nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rezygnacja osoby zarządzającej".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-07-24 17:46:00
numer:  12/2018
temat:  Rezygnacja osoby zarządzającej
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2018 roku Pan Jarosław Ostrowski, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, złożył z dniem dzisiejszym rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki z uwagi na inne obowiązki zawodowe.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"