nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rezygnacja osoby zarządzającej".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2017-05-31 21:53:00
numer:  7/2017
temat:  Rezygnacja osoby zarządzającej
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Piotra Białowąsa złożoną z dniem 31 maja 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona w związku z podjęciem przez Pana Piotra Białowąsa nowych obowiązków zawodowych.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"