nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rezygnacja osoby nadzorującej".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-07-09 13:03:00
numer:  11/2018
temat:  Rezygnacja osoby nadzorującej
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 roku otrzymał od Pana Bogusława Dąbrowskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym. Nie podano przyczyn rezygnacji.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"