nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rezygnacja osoby nadzorującej".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2017-06-02 14:47:00
numer:  8/2017
temat:  Rezygnacja osoby nadzorującej
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku otrzymał od Pana Sebastiana Huczka złożoną z dniem dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie podano przyczyn rezygnacji.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"