nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-02-11 11:58:00
numer:  5/2015
temat:  Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku, Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2015 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 9 lutego 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym w ww. raporcie nr 31/2014, w tym m.in. zmiany firmy Spółki na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Statut_IPO_Doradztwo_Kapitaowe_S.A..pdf