nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport roczny".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2013-05-30 23:24:00
numer:  10/2013
temat:  Raport roczny
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Sprawozdanie_Zarzdu_z_dziaalnoci_IPO_za_2012_rok.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_za_2012_rok.pdf
Owiadczenie_zarzdu_nr_1_i__nr_2.pdf
Opinia_i_Raport_bieglego_do_sprawozdania_finansowego_IPO_DS_2012.pdf
List_Prezesa_Zarzadu_IPO_DS_2012.pdf