nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport roczny za rok obrotowy 2017".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2018-03-21 20:57:00
numer:  5/2018
temat:  Raport roczny za rok obrotowy 2017
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   List_Prezesa_Zarzadu_IPO_DK.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_za_2017.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IPO_DK_za_2017.pdf
Oswiadczenia_Zarzadu_IPO_DK.pdf
Sprawozdanie_z_badania_SF_IPO_DK_za_2017.pdf