nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport roczny za rok obrotowy 2016".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2017-03-22 00:07:00
numer:  4/2017
temat:  Raport roczny za rok obrotowy 2016
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2016.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   List_Prezesa_IPO_DK.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_SA_za_2016.pdf
Sprawozdanie_z_dziaalnoci_IPO_DK_za_2016.pdf
Owiadczenia_Zarzadu_IPO_DK.pdf
Opinia_i_Raport_Biegego_Rewidenta_-_sprawozdanie_finansowe_2016_r..PDF